ALGEMENE VOORWAARDEN (2024)

I. INFORMATIE OVER HET SLUITEN VAN DE KOOP OP AFSTAND LANGS ELECTRONISCHE WEG

1. Contractspartij

Uw contractspartij voor alle bestellingen op de website www.birkenstock.com/nl is

Birkenstock digital GmbH
Burg Ockenfels
53545 Linz am Rhein
Duitsland

Uw contractspartij is gevestigd in München (handelsregister rechtbank München: HRB 221033)
Btw-nummer: NL8242.87.046.B01
Directeur: Oliver Winderoll.

Tel.: +31 (0)202 626 904
E-Mail: customerservice.nl@birkenstock.com

Bestellingen bij onze Nederlandse webshop worden uitsluitend geleverd aan klanten in Nederland.

2. Sluiting van de overeenkomst langs elektronische weg

De in de webshop aangeboden zaken vormen geen bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Dit is slechts een uitnodiging voor u om een bindend bod te doen. Bij indienen van uw bestelling door te klikken op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" doet u een dergelijk bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst. Zodra wij uw bestelling hebben ontvangen, krijgt u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling waarin de details worden vermeld ("Ontvangstbevestiging van uw bestelling"). Er komt geen koopovereenkomst met ons tot stand door deze ontvangstbevestiging.

Als u het gewenste product hebt gevonden, kunt u dit vrijblijvend in de winkelwagen leggen door te klikken op de knop "In de winkelwagen". U kunt de inhoud van de winkelwagen altijd vrijblijvend bekijken door op de winkelwagen te klikken. U kunt het aantal producten op elk moment wijzigen en producten uit de winkelwagen verwijderen. Als u de producten in uw winkelwagen wilt kopen, klikt u op de knop "Naar de kassa". U wordt vervolgens gevraagd uw persoonlijke gegevens in te voeren, de betalingsmethode te kiezen en te bevestigen dat u hebt kennisgenomen van de klantinformatie. Natuurlijk kunt u uw gegevens tijdens het bestelproces op elk gewenst moment corrigeren en/of wijzigen. U kunt het bestelproces op elk gewenst moment annuleren of voltooien door op de knop "Bestellen met betalingsverplichting" te klikken.

Indien zaken van één bestelling in meer dan één pakket worden verstuurd, dan kan het gebeuren dat u voor elk pakket een afzonderlijke verzend- en overeenkomstbevestiging ontvangt. In dit geval komt er voor elke verzend- en overeenkomstbevestiging een afzonderlijke overeenkomst tot stand voor de zaken die in de betreffende Verzend- en overeenkomstbevestiging worden vermeld.

Bij betaling op factuur wordt uw aanbod door ons geaccepteerd door het verzenden van de bestelde zaken.

Bij betaling met een creditcard wordt uw aanbod door ons geaccepteerd zodra de opgegeven creditcard belast is of, indien dit eerder gebeurt, met verzending van de bestelde zaken.

Bij betaling via PayPal, PayPal Express of iDEAL wordt uw aanbod door ons geaccepteerd door bevestiging van de betaling aan ons.

U wordt per e-mail geïnformeerd over de verzending van de bestelling zodra de zaken door ons aan de pakketdienst zijn overhandigd ("Verzend- en overeenkomstbevestiging")

Er kunnen alleen bestellingen van klanten in behandeling worden genomen die de leeftijd van 18 hebben bereikt.

Bestellingen per fax, brief of e-mail kunnen wij om technische redenen helaas niet accepteren.

3. Informatie over uw herroepingsrecht als consument

3.1 Wettelijk herroepingsrecht:

Het onderstaande herroepingsrecht is alleen beschikbaar voor onze klanten die consument zijn en als natuurlijk persoon dus buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit handelen.

HERROEPING

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Birkenstock digital GmbH, Burg Ockenfels, 53545 Linz am Rhein, Duitsland
E-Mail: customerservice.nl@birkenstock.com
Telefon: +31 (0)202 626 904

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de zaken hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de zaken heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt

U dient de artikelen direct en binnen 30 dagen na afgifte van uw herroepingsverklaring naar het onderstaande adres terug te sturen. Aan deze verplichting wordt voldaan als u de artikelen voor het verstrijken van de termijn van 30 dagen verstuurt:

Birkenstock Online Store
Antwoordnummer 1627
7550 WB Hengelo

terug te zenden of te overhandigen.

Stuur de artikelen a.u.b. uitsluitend naar het bovengenoemde adres. Voor artikelen die naar een ander adres worden gestuurd, kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Bovendien kan de retourzending in dat geval helaas niet worden verwerkt.

U bent op tijd als u de zaken terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de toestand, eigenschappen en het functioneren van de goederen te controleren.

De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor onze rekening

In de overige gevallen zullen wij de kosten van het terugzenden van de zaken voor onze rekening nemen.

Voor het terugzenden van de goederen kunt u gebruik maken van de retoursticker. Indien u gebruik maakt van de retoursticker, terwijl u de kosten voor het terugzenden voor uw rekening moet nemen, zullen wij een bedrag van € 4.95 aftrekken van het bedrag dat wij na herroeping aan u terugbetalen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaken die het gevolg is van het gebruik van de zaken, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de zaken vast te stellen.

Richtlijnen:

1) Volgens Europese regelgeving een herroepingsrecht, voorzover de partijen niets anders zijn overeengekomen, niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

STANDAARDFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Birkenstock digital GmbH
Burg Ockenfels
53545 Linz am Rhein
Duitsland

Tel.: +31 (0)202 626 904
E-Mail: customerservice.nl@birkenstock.com

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende zaken/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

3.2 Aanvullende informatie over de afhandeling van uw herroepingsrecht:

Voor het geval dat u gebruik wens te maken van uw herroepingsrecht, wordt er bij uw pakket een retoursticker geleverd. Als dit niet het geval is, dan kunt u de retoursticker bij onze klantenservice aanvragen.

Stuur de bestelde zaken niet zonder overleg of ongefrankeerd naar ons terug.

Neem bij vragen of twijfel contact op met onze klantenservice via

Tel.: +31 (0)202 626 904

E-Mail: customerservice.nl@birkenstock.com

Let op de volgende aanvullende voorwaarden:

De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor onze rekening.

Uw wettelijke herroepingsrecht in overeenstemming met punt 3.1 blijft in alle gevallen onaangetast door de informatie en instructies in punt 3.2.

4. Overige informatie (correctiemogelijkheden, opslag van de tekst van de overeenkomst, taal van de overeenkomst)

Een gesloten overeenkomst wordt door ons niet gearchiveerd en kan na voltooien van de bestelprocedure niet worden opgevraagd. U kunt uw bestelgegevens echter direct na het verzenden van de bestelling afdrukken. Daarnaast ontvangt u de Verzend- en overeenkomstbevestiging per e-mail. De overeenkomst wordt in het Nederlands gesloten. Voor het verzenden van uw bestelling, d.w.z. voor het klikken op de knop "Bestellen met betalingsverplichting", hebt u de gelegenheid invoerfouten te herkennen en te corrigeren. Gelieve uw bestelling zorgvuldig te controleren.

II. AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (AV) VAN BIRKENSTOCK DIGITAL GMBH, VERSIE: MEI 2016

De onderstaande voorwaarden gelden voor alle bestellingen op de website www.birkenstock.com. De algemene voorwaarden die gelden op het moment van uw bestelling zijn daarop van toepassing.

1. Prijzen / beschikbaarheid / leveringsbeperkingen

Onze prijzen zijn inclusief de op het tijdstip van de bestelling geldige BTW. Wij brengen verzendkosten in rekening. Voor standaardverzending binnen Nederland bedragen deze verzendkosten €4.95. U vindt de actuele voorwaarden in onze tabel met verzendkosten..
Indien de waarde van uw bestelling minimaal € 120 bedraagt, brengen wij geen verzendkosten in rekening voor het verzenden de bestelling binnen Nederland middels standaardverzending.

Houd er rekening mee dat we speciale aanbiedingen soms slechts gedurende een beperkte tijd kunnen aanbieden. Bovendien zijn aanbiedingen afhankelijk van beschikbaarheid. De beschikbaarheid van een product kan afhankelijk van de keuze van de klant (maat, kleur, etc.) variëren, maar wordt bij elke product aangegeven.

Als wij een artikel niet kunnen leveren, dan moet de opdracht helaas door ons worden geannuleerd. Hierover wordt u via e-mail geïnformeerd.

Alle aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt

2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Geaccepteerde betalingsmethoden

De betaling van de zaken geschiedt naar keuze via één van de volgende geaccepteerde betalingsmethoden:

• Factuur
• Creditcard
• PayPal
• PayPal Express
• iDeal
• Apple Pay
• Klarna Betaal later binnen 30 dagen

Bij iedere betalingsmethode ontvangt u een factuur via e-mail. Het besteloverzicht in de webwinkel geldt niet als factuur.

Birkenstock digital GmbH behoudt zich het recht voor in afzonderlijke gevallen bepaalde betalingsmethoden uit te sluiten.

Indien de betalingsmethode Factuur wordt gekozen, ontvangen wij, bij bestellingen vanuit Nederland, informatie over uw betaalgedrag tot dusver en uw kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statistisch procedés met gebruikmaking van adresgegevens van Experian Nederland, Verheeskade 25, NL-2521 BE Den Haag.

2.2 Factuur

Bij betaling op factuur bent u verplicht het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen vanaf de factuurdatum te voldoen. Indien uw betaling niet binnen deze termijn door ons ontvangen is, bent – zonder nadere ingebrekestelling - in verzuim van uw betalingsverplichting.

2.3 Creditcard

Bij betaling met een creditcard wordt de creditcard belast bij verzending van de zaken. Wij accepteren de creditcards Visa, MasterCard en American Express.

2.4 PayPal & PayPal Express

Betaling kan ook plaatsvinden met de online betaalservice PayPal. De koper heeft voor betalingen met PayPal een gratis PayPal-account nodig. Bij aanmelding voor een account op www.PayPal.com hoeft de koper slechts één keer zijn of haar financiële gegevens in te voeren en bij betaling hoeft hij of zij zich vervolgens alleen nog aan te melden op de PayPal-account. Betalingen zijn voor kopers altijd gratis en worden uitgevoerd op basis van het saldo op de PayPal-account, per automatische incasso of via de aan de account gekoppelde creditcard.

2.5 iDeal

iDEAL is een betalingsmethode die kan worden aangeboden door uw bank. U wordt tijdens de bestelprocedure direct naar de website van [URL] doorgestuurd. Hier kunt u dan direct de betaling aan ons uit te voeren. Houd hiervoor uw TAN binnen handbereik.

2.6 Apple Pay

De betaalmethodeApple Paywordt aangeboden door Apple Inc.Het bedrag wordt afgeschreven na verzending van de artikelen.

2.7 KLARNA BETAAL LATER BINNEN 30 DAGEN

Bij betaling via PayPal, PayPal Express, Klarna Betaal later binnen 30 dagen of iDEAL wordt de bestelling door ons geaccepteerd door bevestiging van de betaling aan ons.

3. Leveringsvoorwaarden

Leveringstermijn: de levering van de bestelde zaken vindt in geval van aanvaarding van uw bestelling binnen 2 - 4 werkdagen plaats.

De levering vindt plaats op het door de klant aangegeven leveringsadres. Dat moet een adres in Nederland zijn. U wordt via e-mail over de verzending geïnformeerd. De verzending verloopt via pakketdiensten.

Voor zover u niet als consument handelt (een natuurlijk persoon, buiten uw beroeps- of bedrijfsactiviteit), is de zaak voor uw risico zodra wij de zaken hebben overgedragen aan de pakketdienst.

We hebben het recht om voor zover redelijk uw bestelling in delen te leveren. Bij deelleveringen zijn de bijkomende verzendkosten voor onze rekening.

4. Aanvaarding van de zaken

Voor de verzending van uw bestelling gebruiken wij pakketdiensten. Als een levering van zaken beschadigd bij u aankomt, dan vragen wij u het volgende: maak indien mogelijk meteen melding van de beschadigde zaken bij de medewerker van de pakketdienst en noteer het soort en de omvang van de schade. Uw garantierechten worden hierdoor niet beperkt.

U kunt de aanname van beschadigde zaken weigeren of deze zaken naar ons terugsturen. Gelieve hiervoor het bijgevoegde retourformulier te gebruiken. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Onze klantenservice is te bereiken via:
Tel.: +31 (0)202 626 904
E-Mail: customerservice.nl@birkenstock.com

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling behouden wij ons het eigendom van alle door ons geleverde zaken voor.

6. Aansprakelijkheid voor gebreken

Voor zover u niet als consument handelt (een natuurlijk persoon, buiten uw beroeps- of bedrijfsactiviteit), geldt ten aanzien van onze producten een garantietermijn van 12 maanden vanaf de datum van levering van de zaken aan u, in die zin dat u na deze termijn geen beroep meer kunt doen op enige vorm van non-conformiteit van het afgeleverde. Deze beperking geldt niet voor gevallen van opzet of grove schuld.

7. Aansprakelijkheid

Voor zover u niet als consument handelt (een natuurlijk persoon, buiten uw beroeps- of bedrijfsactiviteit), zijn wij enkel aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld.

8. Verzuim / retentierecht

Bij achterstallige betalingen behouden wij ons het recht voor om u voor de nodige aanmaningen aanmaningskosten in rekening te brengen, tenzij u kunt aantonen dat de kosten van aanmaningen niet zijn ontstaan of aanzienlijk lager zijn dan de ingediende aanmaningskosten. De aanmaningskosten bedragen voor de 1e aanmaning €0.00 en voor de 2e aanmaning €5.00.

Daarnaast hebben wij het recht bij betalingsachterstand rente te eisen van vijf (5) procentpunten boven de op dat moment geldende wettelijke rente.

Voor zover u niet als consument handelt (een natuurlijk persoon, buiten uw beroeps- of bedrijfsactiviteit), geldt een rente bij betalingsachterstand van acht (8) procentpunten boven de wettelijke handelsrente. Voorts doet u afstand van ieder opschortingsrecht en retentierecht, tenzij de tegenvorderingen die ten grondslag liggen aan het indienen van dit recht onbetwist of wettelijk rechtsgeldig zijn.

Ons recht om aanmaningskosten of rente te vorderen laat onze overige rechten onverlet.

9. Slotbepalingen

Voor overeenkomsten/contracten op basis van deze voorwaarden geldt Duitse recht, met uitzondering van het Weens koopverdrag. In het geval u als consument handelt (een natuurlijk persoon, buiten uw beroeps- of bedrijfsactiviteit), geldt deze rechtskeuze voor Duits recht alleen voor zover dwingend rechtelijk bepalingen van toepassing in het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft niet prevaleren.

In het geval u niet als consument handelt (een natuurlijk persoon, buiten uw beroeps- of bedrijfsactiviteit), is de plaats van uitvoering en de bevoegde rechtbank München.

EU-commissie online-geschillenbeslechting: www.ec.europa.eu/consumers/odr en info@odrnederland.nl

9.1 Verzendkosten

De op de productpagina's genoemde prijzen zijn inclusief wettelijke btw en andere prijscomponenten. In aanvulling op de vermelde prijzen rekenen wij voor levering binnen Nederland € 4.95 per bestelling. Indien de waarde van uw bestelling minimaal € 120 bedraagt, brengen wij geen verzendkosten in rekening voor het verzenden de bestelling binnen Nederland middels standaardverzending.

VerzendingstypeBetalingsmethodeCredit cardPayPal & PayPal ExpressFactuurApple Pay
Post NL4.954.954.954.95
Post NL met zakenwaarde vanaf € 1200.000.000.000.00
UPS Express15.0015.0015.0015.00
VerzendingstypePost NLPost NL met zakenwaarde vanaf € 120UPS Express
Betalingsmethode
Credit card €;4.950.0015.00
PayPal & PayPal Express4.950.0015.00
Factuur4.950.0015.00
Apple Pay4.950.0015.00
VerzendingstypePost NLPost NL met zakenwaarde vanaf € 120UPS Express
Betalingsmethode
Credit card4.950.0015.00
PayPal & PayPal Express4.950.0015.00
Factuur€;4.950.0015.00
Apple Pay€;4.950.0015.00

III. Cadeau-tegoedbonnen en besteedbaarheid

1.

Cadeau-tegoedbonnen zijn waardebonnen. U kunt die kopen in de webwinkel van Birkenstock (www.birkenstock.com/nl). Cadeau-tegoedbonnen worden per e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres. U kunt die uitsluitend besteden bij het aankopen van artikelen uit de webwinkel van Birkenstock (www.birkenstock.com/nl), maar niet voor het kopen van andere cadeau-tegoedbonnen. Bij het inwisselen van een tegoedbon in de webwinkel van Birkenstock controleren wij automatisch of de tegoedbon als 'geldig' in het systeem staat vermeld. Zo ja, dan is geen sprake van intrekking noch van een eerdere besteding van die tegoedbon. Gedeeltelijk besteden van de tegoedbon is mogelijk (zie artikel 1.2 over uw (saldo)tegoed). Volstaat het tegoed van een cadeau-tegoedbon niet voor een aankoop? Dan kunt u het verschil bijbetalen via een van de geboden betaalmogelijkheden. U kunt tegoedbonnen niet inwisselen in een van de filialen of winkels van Birkenstock.

1.1.

U kunt cadeau-tegoedbonnen en het tegoed uitsluitend besteden voordat de bestelprocedure in de webwinkel is voltooid. Achteraf verrekenen is niet mogelijk Het saldo van een cadeau-tegoedbon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op. Ga naar www.birkenstock.com/nl/check-giftcard/ als u het saldo van een bestaand tegoed wilt inzien.

1.2.

Bij elke aankoop kunt u een of meer cadeau-tegoedbonnen inwisselen.

2. Terugbetaling

Hebt u een cadeau-tegoedbon gebruikt om een aankoop te betalen, maar hebt u daarna een artikel geretourneerd? Dan ontvangt u een nieuwe cadeau-tegoedbon met dezelfde waarde als die van de door u geretourneerde artikel.

3. Geldigheid

De cadeau-tegoedbon en het tegoed ervan zijn besteedbaar tot het einde van het derde jaar na het jaar van aankoop van de tegoedbon.

4. Overdraagbaarheid

De cadeau-tegoedbon is overdraagbaar. De verkoper kan de respectieve houder kwijting verlenen.

5. Verlies

Is uw cadeau-tegoedbon verloren gegaan of is die gestolen? Neem dan via e-mail contact op met onze afdeling Klantendienst via mailadres: customerservice.nl@birkenstock.com. De Klantendienst zal dan de cadeau-tegoedbon blokkeren. Hebt u het saldotegoed van de cadeau-tegoedbon nog niet besteed? Dan betalen wij dat saldotegoed aan u terug in de vorm van een nieuwe tegoedbon. In dit geval verliest de oude cadeau-tegoedbon zijn geldigheid.

ALGEMENE VOORWAARDEN (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 6039

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.